PLAR Belediyelere, Bakanlıklara, İl Özel İdarelerine, Kooperatiflere, özel ve tüzel kişilere, kurumlara her türlü imar planı, kentsel tasarım ve peyzaj tasarımı yapan bir firmadır. Firma kurucusu nezdinde 40 yıllık deneyimi, çalışanları nezdinde de çok sayıda refaransı ile taleplerinize cevap verecek bir yapıya sahiptir.

Hizmetlerimiz

Bölgesel Planlar, Stratejik Planlar,Çevre Düzeni Planları

Kent Planları, Nazım ve Uygulama Planları

Kentsel Cephe Rehabilitasyon ve Düzenleme Projeleri

Kentsel Dönüşüm, Gelişim ve Sağlıklaştırma Projeleri

Kentsel Geliştirme, Toplu Konut Bölgeleri Planlaması

Turizm Merkezi Planları, Turizm Master Planları

Organize / Küçük Sanayi Bölgeleri Planlaması

Koruma Amaçlı İmar Planları

Kentsel Tasarım Projeleri

Peyzaj Projeleri

Danışmanlık Hizmeti

PLAR Planlama LTD. Şti.
Yüksel Caddesi 35/12 Yenişehir - ANKARA | TEL : 0(312) 432 01 83 | FAX : 0(312) 432 54 22

plarplanlama.com.tr © 2021