Hizmetlerimiz

Bölgesel Planlar, Stratejik Planlar,Çevre Düzeni Planları

Kent Planları, Nazım ve Uygulama Planları

Kentsel Cephe Rehabilitasyon ve Düzenleme Projeleri

Kentsel Dönüşüm, Gelişim ve Sağlıklaştırma Projeleri

Kentsel Geliştirme, Toplu Konut Bölgeleri Planlaması

Turizm Merkezi Planları, Turizm Master Planları

Organize / Küçük Sanayi Bölgeleri Planlaması

Koruma Amaçlı İmar Planları

Kentsel Tasarım Projeleri

Peyzaj Projeleri

Danışmanlık Hizmeti

PLAR Planlama LTD. Şti.
Yüksel Caddesi 35/12 Yenişehir - ANKARA | TEL : 0(312) 432 01 83 | FAX : 0(312) 432 54 22

plarplanlama.com.tr © 2020